menu

AicpMadih

Der gesamte edle Qur’ân Audio & Text القرءان الكريم صوت ورسم ـ

/ 114 Tracks / Der edle Qur'ân - القرءان الكريم / Der gesamte edle Qur'ân Audio & Text القرءان الكريم صوت ورسم ـ
 • cover play_circle_filled

  01. (01) Al-Fâtihah الـفـاتـحـة

 • cover play_circle_filled

  02. (02) Al-Baqarah الـبـقـرة

 • cover play_circle_filled

  03. (03) Âli ^Imrân آل عمران

 • cover play_circle_filled

  04. (04) An-Nisâ' الـنـسـاء

 • cover play_circle_filled

  05. (05) Al-Mâ'idah الـمـائـدة

 • cover play_circle_filled

  06. (06) Al-An^âm الأنـعـام

 • cover play_circle_filled

  07. (07) Al-A^râf الأعـراف

 • cover play_circle_filled

  08. (08) Al-Anfâl الأنـفـال

 • cover play_circle_filled

  09. (09) At-Taubah الـتـوبـة

 • cover play_circle_filled

  10. (10) Yûnus يـونـس

 • cover play_circle_filled

  11. (11) Hûd هـود

 • cover play_circle_filled

  12. (12) Yûsuf يـوسـف

 • cover play_circle_filled

  13. (13) Ar-Ra^d الـرعـد

 • cover play_circle_filled

  14. (14) Ibrâhim إبـراهـيـم

 • cover play_circle_filled

  15. (15) Al-Hidjr الـحـجـر

 • cover play_circle_filled

  16. (16) An-Nahl الـنـحـل

 • cover play_circle_filled

  17. (17) Al-Isrâ' الإسـراء

 • cover play_circle_filled

  18. (18) Al-Kahf الـكـهـف

 • cover play_circle_filled

  19. (19) Maryam مـريـم

 • cover play_circle_filled

  20. (20) Tâhâ طـه

 • cover play_circle_filled

  21. (21) Al-Anbiyâ' الأنـبـيـاء

 • cover play_circle_filled

  22. (22) Al-Hajj الـحـج

 • cover play_circle_filled

  23. (23) Al-Mu'minûn الـمـؤمـنـون

 • cover play_circle_filled

  24. (24) An-Nûr الـنّـور

 • cover play_circle_filled

  25. (25) Al-Furqân الـفـرقـان

 • cover play_circle_filled

  26. (26) Ash-Shu^arâ' الـشـعـراء

 • cover play_circle_filled

  27. (27) An-Naml الـنّـمـل

 • cover play_circle_filled

  28. (28) Al-Qasas الـقـصـص

 • cover play_circle_filled

  29. (29) Al-^Ankabût الـعـنـكـبـوت

 • cover play_circle_filled

  30. (30) Ar­-Rûm الـرّوم

 • cover play_circle_filled

  31. (31) Luqmân لـقـمـان

 • cover play_circle_filled

  32. (32) As-­Sajdah الـسـجـدة

 • cover play_circle_filled

  33. (33) Al-­Ahzâb الأحـزاب

 • cover play_circle_filled

  34. (34) Saba' سـبـأ

 • cover play_circle_filled

  35. (35) Fatir فـاطـر

 • cover play_circle_filled

  36. (36) Yâ­sîn يـس

 • cover play_circle_filled

  37. (37) As-Saffât الـصـافـات

 • cover play_circle_filled

  38. (38) Sâd ص

 • cover play_circle_filled

  39. (39) Az-Zumar الـزمـر

 • cover play_circle_filled

  40. (40) Ghâfir غـافـر

 • cover play_circle_filled

  41. (41) Fussilat فـصّـلـت

 • cover play_circle_filled

  42. (42) Ash-Shurâ الـشـورى

 • cover play_circle_filled

  43. (43) Az-Zukhruf الـزخـرف

 • cover play_circle_filled

  44. (44) Ad-Dukhân الـدّخـان

 • cover play_circle_filled

  45. (45) Al-Jâthiyah الـجـاثـيـة

 • cover play_circle_filled

  46. (46) Al-Ahqâf الأحـقـاف

 • cover play_circle_filled

  47. (47) Muhammad مـحـمـد

 • cover play_circle_filled

  48. (48) Al-Fath الـفـتـح

 • cover play_circle_filled

  49. (49) Al-Hujurât الـحـجـرات

 • cover play_circle_filled

  50. (50) Qâf ق

 • cover play_circle_filled

  51. (51) Adh-Dhâriyât الـذاريـات

 • cover play_circle_filled

  52. (52) At-Tûr الـطـور

 • cover play_circle_filled

  53. (53) An-Nadjm الـنـجـم

 • cover play_circle_filled

  54. (54) Al-Qamar الـقـمـر

 • cover play_circle_filled

  55. (55) Ar-Rahmân الـرحـمـن

 • cover play_circle_filled

  56. (56) Al-Wâqi^ah الـواقـعـة

 • cover play_circle_filled

  57. (57) Al-Hadîd الـحـديـد

 • cover play_circle_filled

  58. (58) Al-Mudjâdilah الـمـجـادلـة

 • cover play_circle_filled

  59. (59) Al-Hashr الـحـشـر

 • cover play_circle_filled

  60. (60) Al-Mumtahinah الـمـمـتـحـنـة

 • cover play_circle_filled

  61. (61) As-Saff الـصـف

 • cover play_circle_filled

  62. (62) Al-Jumu'ah الـجـمـعـة

 • cover play_circle_filled

  63. (63) Al-Munafiqun الـمـنـافـقـون

 • cover play_circle_filled

  64. (64) At-Taghabun الـتـغـابـن

 • cover play_circle_filled

  65. (65) At-Talaq الـطـلاق

 • cover play_circle_filled

  66. (66) At-Tahrim الـتـحـريـم

 • cover play_circle_filled

  67. (67) Al-Mulk الـمـلـك

 • cover play_circle_filled

  68. (68) Al-Qalam الـقـلـم

 • cover play_circle_filled

  69. (69) Al-Haqqah الـحـاقـة

 • cover play_circle_filled

  70. (70) Al-Ma'arij الـمـعـارج

 • cover play_circle_filled

  71. (71) Nooh نـوح

 • cover play_circle_filled

  72. (72) Al-Jinn الـجـن

 • cover play_circle_filled

  73. (73) Al-Muzzammil الـمـزّمّـل

 • cover play_circle_filled

  74. (74) Al-Muddaththir الـمـدّثـر

 • cover play_circle_filled

  75. (75) Al-Qiyamah الـقـيـامـة

 • cover play_circle_filled

  76. (76) Al-Insan الإنـسـان

 • cover play_circle_filled

  77. (77) Al-Mursalat الـمـرسـلات

 • cover play_circle_filled

  78. (78) An-Naba' الـنـبـأ

 • cover play_circle_filled

  79. (79) An-Nazi'at الـنـازعـات

 • cover play_circle_filled

  80. (80) 'Abasa عـبـس

 • cover play_circle_filled

  81. (81) At-Takwir الـتـكـويـر

 • cover play_circle_filled

  82. (82) Al-Infitar الإنـفـطـار

 • cover play_circle_filled

  83. (83) Al-Mutaffifin الـمـطـفّـفـيـن

 • cover play_circle_filled

  84. (84) Al-Inshiqaq الإنـشـقـاق

 • cover play_circle_filled

  85. (85) Al-Buruj الـبـروج

 • cover play_circle_filled

  86. (86) At-Tariq الـطـارق

 • cover play_circle_filled

  87. (87) Al-A'la الأعـلـى

 • cover play_circle_filled

  88. (88) Al-Ghashiyah الـغـاشـيـة

 • cover play_circle_filled

  89. (89) Al-Fajr الـفـجـر

 • cover play_circle_filled

  90. (90) Al-Balad الـبـلـد

 • cover play_circle_filled

  91. (91) Ash-Shams الـشـمـس

 • cover play_circle_filled

  92. (92) Al-Lail الـلـيـل

 • cover play_circle_filled

  93. (93) Ad-Duha الـضـحـى

 • cover play_circle_filled

  94. (94) Ash-Sharh الـشـرح

 • cover play_circle_filled

  95. (95) At-Tin الـتـيـن

 • cover play_circle_filled

  96. (96) Al-'Alaq الـعـلـق

 • cover play_circle_filled

  97. (97) Al-Qadr الـقـدر

 • cover play_circle_filled

  98. (98) Al-Baiyinah الـبـيـنـة

 • cover play_circle_filled

  99. (99) Az-Zalzalah الـزلـزلـة

 • cover play_circle_filled

  100. (100) Al-'Adiyat الـعـاديـات

 • cover play_circle_filled

  101. (101) Al-Qari'ah الـقـارعـة

 • cover play_circle_filled

  102. (102) At-Takathur الـتـكـاثـر

 • cover play_circle_filled

  103. (103) Al-'Asr الـعـصـر

 • cover play_circle_filled

  104. (104) Al-Humazah الـهـمـزة

 • cover play_circle_filled

  105. (105) Al-Fil الـفـيـل

 • cover play_circle_filled

  106. (106) Quraish قـريـش

 • cover play_circle_filled

  107. (107) Al-Ma'un الـمـاعـون

 • cover play_circle_filled

  108. (108) Al-Kauthar الـكـوثـر

 • cover play_circle_filled

  109. (109) Al-Kafirun الـكـافـرون

 • cover play_circle_filled

  110. (110) An-Nasr الـنـصـر

 • cover play_circle_filled

  111. (111) Al-Masad الـمـسـد

 • cover play_circle_filled

  112. (112) Al-Ikhlas الإخـلاص

 • cover play_circle_filled

  113. (113) Al-Falaq الـفـلـق

 • cover play_circle_filled

  114. (114) An-Nas الـنّـاس

 • cover play_circle_filled

  إذاعة نداء المعرفة – صوت المشاريع

 • cover play_circle_filled

  Muslim Community Radio (Australia)

 • cover play_circle_filled

  Nida Al-Marifa Islamic Radio (Denmark)
  NM RADIO - BISPEVEJ 4 - 2400 KØBENHAVN NV

 • cover play_circle_filled

  01. (01) Al-Fâtihah الـفـاتـحـة

 • cover play_circle_filled

  02. (02) Al-Baqarah الـبـقـرة

 • cover play_circle_filled

  03. (03) Âli ^Imrân آل عمران

 • cover play_circle_filled

  04. (04) An-Nisâ' الـنـسـاء

 • cover play_circle_filled

  05. (05) Al-Mâ'idah الـمـائـدة

 • cover play_circle_filled

  06. (06) Al-An^âm الأنـعـام

 • cover play_circle_filled

  07. (07) Al-A^râf الأعـراف

 • cover play_circle_filled

  08. (08) Al-Anfâl الأنـفـال

 • cover play_circle_filled

  09. (09) At-Taubah الـتـوبـة

 • cover play_circle_filled

  10. (10) Yûnus يـونـس

 • cover play_circle_filled

  11. (11) Hûd هـود

 • cover play_circle_filled

  12. (12) Yûsuf يـوسـف

 • cover play_circle_filled

  13. (13) Ar-Ra^d الـرعـد

 • cover play_circle_filled

  14. (14) Ibrâhim إبـراهـيـم

 • cover play_circle_filled

  15. (15) Al-Hidjr الـحـجـر

 • cover play_circle_filled

  16. (16) An-Nahl الـنـحـل

 • cover play_circle_filled

  17. (17) Al-Isrâ' الإسـراء

 • cover play_circle_filled

  18. (18) Al-Kahf الـكـهـف

 • cover play_circle_filled

  19. (19) Maryam مـريـم

 • cover play_circle_filled

  20. (20) Tâhâ طـه

 • cover play_circle_filled

  21. (21) Al-Anbiyâ' الأنـبـيـاء

 • cover play_circle_filled

  22. (22) Al-Hajj الـحـج

 • cover play_circle_filled

  23. (23) Al-Mu'minûn الـمـؤمـنـون

 • cover play_circle_filled

  24. (24) An-Nûr الـنّـور

 • cover play_circle_filled

  25. (25) Al-Furqân الـفـرقـان

 • cover play_circle_filled

  26. (26) Ash-Shu^arâ' الـشـعـراء

 • cover play_circle_filled

  27. (27) An-Naml الـنّـمـل

 • cover play_circle_filled

  28. (28) Al-Qasas الـقـصـص

 • cover play_circle_filled

  29. (29) Al-^Ankabût الـعـنـكـبـوت

 • cover play_circle_filled

  30. (30) Ar­-Rûm الـرّوم

 • cover play_circle_filled

  31. (31) Luqmân لـقـمـان

 • cover play_circle_filled

  32. (32) As-­Sajdah الـسـجـدة

 • cover play_circle_filled

  33. (33) Al-­Ahzâb الأحـزاب

 • cover play_circle_filled

  34. (34) Saba' سـبـأ

 • cover play_circle_filled

  35. (35) Fatir فـاطـر

 • cover play_circle_filled

  36. (36) Yâ­sîn يـس

 • cover play_circle_filled

  37. (37) As-Saffât الـصـافـات

 • cover play_circle_filled

  38. (38) Sâd ص

 • cover play_circle_filled

  39. (39) Az-Zumar الـزمـر

 • cover play_circle_filled

  40. (40) Ghâfir غـافـر

 • cover play_circle_filled

  41. (41) Fussilat فـصّـلـت

 • cover play_circle_filled

  42. (42) Ash-Shurâ الـشـورى

 • cover play_circle_filled

  43. (43) Az-Zukhruf الـزخـرف

 • cover play_circle_filled

  44. (44) Ad-Dukhân الـدّخـان

 • cover play_circle_filled

  45. (45) Al-Jâthiyah الـجـاثـيـة

 • cover play_circle_filled

  46. (46) Al-Ahqâf الأحـقـاف

 • cover play_circle_filled

  47. (47) Muhammad مـحـمـد

 • cover play_circle_filled

  48. (48) Al-Fath الـفـتـح

 • cover play_circle_filled

  49. (49) Al-Hujurât الـحـجـرات

 • cover play_circle_filled

  50. (50) Qâf ق

 • cover play_circle_filled

  51. (51) Adh-Dhâriyât الـذاريـات

 • cover play_circle_filled

  52. (52) At-Tûr الـطـور

 • cover play_circle_filled

  53. (53) An-Nadjm الـنـجـم

 • cover play_circle_filled

  54. (54) Al-Qamar الـقـمـر

 • cover play_circle_filled

  55. (55) Ar-Rahmân الـرحـمـن

 • cover play_circle_filled

  56. (56) Al-Wâqi^ah الـواقـعـة

 • cover play_circle_filled

  57. (57) Al-Hadîd الـحـديـد

 • cover play_circle_filled

  58. (58) Al-Mudjâdilah الـمـجـادلـة

 • cover play_circle_filled

  59. (59) Al-Hashr الـحـشـر

 • cover play_circle_filled

  60. (60) Al-Mumtahinah الـمـمـتـحـنـة

 • cover play_circle_filled

  61. (61) As-Saff الـصـف

 • cover play_circle_filled

  62. (62) Al-Jumu'ah الـجـمـعـة

 • cover play_circle_filled

  63. (63) Al-Munafiqun الـمـنـافـقـون

 • cover play_circle_filled

  64. (64) At-Taghabun الـتـغـابـن

 • cover play_circle_filled

  65. (65) At-Talaq الـطـلاق

 • cover play_circle_filled

  66. (66) At-Tahrim الـتـحـريـم

 • cover play_circle_filled

  67. (67) Al-Mulk الـمـلـك

 • cover play_circle_filled

  68. (68) Al-Qalam الـقـلـم

 • cover play_circle_filled

  69. (69) Al-Haqqah الـحـاقـة

 • cover play_circle_filled

  70. (70) Al-Ma'arij الـمـعـارج

 • cover play_circle_filled

  71. (71) Nooh نـوح

 • cover play_circle_filled

  72. (72) Al-Jinn الـجـن

 • cover play_circle_filled

  73. (73) Al-Muzzammil الـمـزّمّـل

 • cover play_circle_filled

  74. (74) Al-Muddaththir الـمـدّثـر

 • cover play_circle_filled

  75. (75) Al-Qiyamah الـقـيـامـة

 • cover play_circle_filled

  76. (76) Al-Insan الإنـسـان

 • cover play_circle_filled

  77. (77) Al-Mursalat الـمـرسـلات

 • cover play_circle_filled

  78. (78) An-Naba' الـنـبـأ

 • cover play_circle_filled

  79. (79) An-Nazi'at الـنـازعـات

 • cover play_circle_filled

  80. (80) 'Abasa عـبـس

 • cover play_circle_filled

  81. (81) At-Takwir الـتـكـويـر

 • cover play_circle_filled

  82. (82) Al-Infitar الإنـفـطـار

 • cover play_circle_filled

  83. (83) Al-Mutaffifin الـمـطـفّـفـيـن

 • cover play_circle_filled

  84. (84) Al-Inshiqaq الإنـشـقـاق

 • cover play_circle_filled

  85. (85) Al-Buruj الـبـروج

 • cover play_circle_filled

  86. (86) At-Tariq الـطـارق

 • cover play_circle_filled

  87. (87) Al-A'la الأعـلـى

 • cover play_circle_filled

  88. (88) Al-Ghashiyah الـغـاشـيـة

 • cover play_circle_filled

  89. (89) Al-Fajr الـفـجـر

 • cover play_circle_filled

  90. (90) Al-Balad الـبـلـد

 • cover play_circle_filled

  91. (91) Ash-Shams الـشـمـس

 • cover play_circle_filled

  92. (92) Al-Lail الـلـيـل

 • cover play_circle_filled

  93. (93) Ad-Duha الـضـحـى

 • cover play_circle_filled

  94. (94) Ash-Sharh الـشـرح

 • cover play_circle_filled

  95. (95) At-Tin الـتـيـن

 • cover play_circle_filled

  96. (96) Al-'Alaq الـعـلـق

 • cover play_circle_filled

  97. (97) Al-Qadr الـقـدر

 • cover play_circle_filled

  98. (98) Al-Baiyinah الـبـيـنـة

 • cover play_circle_filled

  99. (99) Az-Zalzalah الـزلـزلـة

 • cover play_circle_filled

  100. (100) Al-'Adiyat الـعـاديـات

 • cover play_circle_filled

  101. (101) Al-Qari'ah الـقـارعـة

 • cover play_circle_filled

  102. (102) At-Takathur الـتـكـاثـر

 • cover play_circle_filled

  103. (103) Al-'Asr الـعـصـر

 • cover play_circle_filled

  104. (104) Al-Humazah الـهـمـزة

 • cover play_circle_filled

  105. (105) Al-Fil الـفـيـل

 • cover play_circle_filled

  106. (106) Quraish قـريـش

 • cover play_circle_filled

  107. (107) Al-Ma'un الـمـاعـون

 • cover play_circle_filled

  108. (108) Al-Kauthar الـكـوثـر

 • cover play_circle_filled

  109. (109) Al-Kafirun الـكـافـرون

 • cover play_circle_filled

  110. (110) An-Nasr الـنـصـر

 • cover play_circle_filled

  111. (111) Al-Masad الـمـسـد

 • cover play_circle_filled

  112. (112) Al-Ikhlas الإخـلاص

 • cover play_circle_filled

  113. (113) Al-Falaq الـفـلـق

 • cover play_circle_filled

  114. (114) An-Nas الـنّـاس

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
playlist_play